Ons team

Dorien Norbruis

Zij regelt onder andere onze personele- en financiële administratie en de leerlingenadministratie. Zij werkt op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Directie en staf

Om een school draaiende te houden heb je leiders nodig. Onze directeur is dhr. Bert van de Loosdrecht.

Meester Bert is sinds 2011 directeur van de Beatrixschool. Voordat hij bij ons kwam werken, was hij directeur op de Johan Frisoschool. Deze meester heeft zelf ook in een ver verleden les gegeven op de Beatrixschool en nu is hij weer terug in de functie van directeur en één dag in de week als meester in groep 7.

Staf

In onderstaande tabel staat wie welke staffunctie vervult:

Directeur Dhr. Bert van de Loosdrecht
Bouwcoördinator Juf Ilse Boot (onderbouw)
Meester Tim Oskam (bovenbouw)
ICT-coördinator Meester Marco Heuseveldt
IB-coördinator Juf Jos Smit en juf Janny den Dopper

Wat doet een bouwcoördinator allemaal?

  • Het voorzitten van de bouwvergadering, die twee maal per maand gehouden wordt.
  • Het samenstellen van de agenda voor de bouwvergadering en daarmee het bewaken van doorgaande lijnen, het checken van afspraken e.d.
  • Hij of zij is aanwezig bij sollicitatiegesprekken.
  • Als de directeur afwezig is, is de bouwcoördinator verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn of haar bouw.
  • De bouwcoördinator wordt betrokken bij de jaarplanning, de indeling van de groepen, de verdeling van de groepen over de locaties, de verdeling van de leerkrachten over de groepen e.d.
  • Het bijhouden van ontwikkelingen binnen de school.

Kortom, bouwcoördinatoren vormen een belangrijke schakel om een grote school als de Beatrixschool goed te laten functioneren.

ICT en systeembeheer

Op de Beatrixschool hebben we een ICT-stuurgroep. Deze stuurgroep zorgt voor het reilen en zeilen binnen de school op ICT gebied.Op het gebied van ict beleid hebben zij nauw contact met de staf en het personeel.

Meester Marco Heuseveldt heeft vanaf 2000 de taak van ICT-er op zich genomen en is op dit moment de coördinator van deze stuurgroep. In het begin was het vooral werken op hardwarematig gebied. Hier heeft meester Marco ook de nodige opleidingen voor gevolgd. Er zijn heel wat veranderingen geweest in de afgelopen jaren.

In combinatie met de hardwarematige kant van de computer, heb je ook een softwarematige en beleidsmatige kant. We werken inmiddels steeds meer met laptops en iPads. Door de school verspreidt staan verschillende 'karren' met aansluitingen voor de computers. In deze verrijdbare karren zitten oplaadpunten en ze kunnen worden afgesloten.

Binnen de methoden die wij op school gebruiken (bijvoorbeeld Nieuwsbegrip of Taal op Maat) is computergebruik niet meer weg te denken. In deze methoden zitten diverse oefenmodules, verwerkingsprogramma's en toetsonderdelen.

Daarnaast staan er op de iPads verschillende apps waarmee de kinderen kunnen experimenteren. Ook de kleuters gaan er vanaf 2019 mee aan de slag.

Invallers

Enthousiaste invalleerkrachten zijn altijd welkom!

CBS Beatrix is één van de vier scholen die behoren tot de Scholen van Oranje in Dordrecht. Wij zijn een goed georganiseerde school met een enthousiast team die uitgaat van het leerstofjaar- klassensysteem, waarbinnen onderwijs op maat centraal staat. Wij zoeken inspirerende, flexibele collega's, die kinderen willen helpen hun mogelijkheden te ontplooien, zodat ze later op een plek terechtkomen die bij hun specifieke mogelijkheden past. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je onze p.c.-levensovertuiging kunt onderschrijven en hier invulling aan kunt geven.

Heb je interesse, dan kun je je sollicitatiebrief richten aan de directeur van de school:

CBS Beatrix
T.n.v. Dhr. van de Loosdrecht
Van Schendelstraat 24
3319 RN Dordrecht

Voor meer informatie kun je contact met hem opnemen via 078 – 6161358.

Invalleerkrachten van de Scholen van Oranje maken gebruik van een digitaal systeem voor invallers waarin iedere invaller zijn/haar eigen gegevens beheert en aangeeft op welke dagen en voor welke groepen hij/zij beschikbaar is. Als je als invaller bent aangenomen, krijg je inloggegevens voor http://scholenvanoranje.invallersonline.nl.