Ouder-kindcoach

Hadewich de Vos is onze ouder- kindcoach. U kunt bij de ouder- kindcoach terecht voor kortdurende begeleiding, ondersteuning en advisering aan ouders en school en soms ook aan kinderen zelf.

Het gaat bijvoorbeeld over:

  • opvoedingsvragen
  • ontwikkeling van het kind
  • gedragsproblemen
  • informatie over hulpverlenende organisaties
  • zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van uw kind (echtscheiding, rouwverwerking, omgaan met pesten)

Soms is een gesprek voldoende om weer verder te kunnen. In andere gevallen zijn er meerdere gesprekken nodig met u, uw kind en/of de leerkracht of een observatie in de klas. Ook kan het zijn dat een andere vorm van hulpverlening beter aansluit en kan zij u de weg wijzen naar de meest passende instelling.

Aanmelden gaat via de intern begeleiders:

Ook kunt u altijd langskomen, een afspraak maken kan ook altijd.

Email: hadewich.vos@swtdordrecht.nl
Telefoon (WhatsApp): 06-12184092