Interne begeleiding

De intern begeleiders hebben vooral als taak om de leerkrachten te ondersteunen in hun begeleiding van kinderen. Dit betekent dat de intern begeleider drie keer per jaar een groepsbespreking houdt met de leerkracht, waarin de resultaten van de leerlingen besproken worden. Ook kijken we samen naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Verder kunnen ze didactische testen doen bij kinderen, om zo te kunnen bepalen op welk niveau een leerling functioneert en welke specifieke hulp er nodig is.

De intern begeleiders zijn ook vertegenwoordigers van de leerkrachten/management in contacten met externe hulpverlenings- instanties.

Er is regelmatig contact met intern begeleiders van andere scholen van Dordrecht, om zo optimaal mogelijk van elkaar te kunnen leren. De intern begeleiders hebben ook contacten met de SBO en SO scholen. Mocht na alle extra ondersteuning toch blijken dat uw kind niet voldoende begeleid kan worden op de Beatrixschool, dan kijken we samen met u naar een passende school.

De intern begeleiders vormen samen met de directeur en bouwco√∂rdinatoren de grote staf. Hierin wordt gezamenlijk het onderwijskundig beleid voorbereid.

Intern begeleider van de groepen 1 t/m 4

Juf Janny den Dopper.
Werkdagen IB: dinsdag en donderdag
jcdendopper@beatrixschool.nl

Intern begeleider van de groepen 5 t/m 8

Juf Jos Smit
Werkdagen IB: dinsdag, donderdag en vrijdag
jsmit@beatrixschool.nl