Onderwijsassisstent

Juf Linda begeleidt kinderen met lezen, taal, spelling en rekenen in de groepen 3 t/m 8. Daarbij begeleidt ze kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

Ze werkt op maandag, dinsdag en donderdag.