Schoolgids, schoolplan, ondersteuningsprofiel en koersplan

Schoolgids

Op deze website vind u allerlei informatie over onze school. Voor nog meer informatie verwijzen wij u graag door naar de schoolgids voor dit jaar.

Schoolplan

Op onze school maken wij voor een periode van 4 schooljaren een meerjarenplan. Dit heet het schoolplan. De MR heeft hiermee ingestemd en het bevoegd gezag (bestuur Scholen van Oranje) heeft het plan vastgesteld. Hier vindt u het schoolplan 2019-2023 voor onze school.

Koersplan

Binnen onze vereniging maken wij een meerjarenplan, dit heet het koersplan. Hier vindt u het koersplan 2026 'met zin naar school' voor de Scholen van Oranje.

Schoolondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) leest u welke basisondersteuning en extra ondersteuning wij onze leerlingen kunnen bieden.