Protocol ziekte leerkracht

Bij ziekte van een leerkracht wordt er in eerste instantie geprobeerd een vervanger in te zetten. Mocht dit niet lukken dan worden de kinderen over de andere groepen verdeeld. Hiervoor ligt in elke groep een noodplan klaar. Het noodplan bestaat uit de verdeling van de kinderen over de groepen en het werk dat ze die dag moeten maken.

Soms is de juf of meester langer dan een dag ziek. Uiteraard wordt er steeds veel moeite gedaan om voor vervanging te zorgen. Helaas lukt dit niet in alle gevallen en moet er vrij gegeven worden. De school zal er dan voor zorgen dat dit zo spoedig mogelijk aan de ouders meegedeeld wordt. Lukt het niet om het kind thuis op te vangen, dan bestaat de mogelijkheid om het kind in één van de andere klassen onder te brengen.