Protocol hoofdluis

De ouders van de bron worden door de leerkracht opgebeld en krijgen een brief met informatie. Als het mogelijk is wordt het kind direct door ouders van school gehaald en thuis behandeld. Ouders dienen aan de school te melden dat hun kind luizen heeft.

Bij een melding van hoofdluis worden alle ouders van de groep geïnformeerd over de aanwezigheid van hoofdluis dmv een brief (zie taken leerkracht).

Bespreek het luizenprobleem met de kinderen. Voorkom paniek of pesterijen.

Het steeds terugkeren van luizen werkt frustrerend.

Het knelpunt is meestal herbesmetting.

Oorzaken:

  • niet alle ouders controleren en/of behandelen, of behandelen onvoldoende
  • het taboe, de schaamte. Ouders melden niet.

Behandelen:

  • ouders worden geacht hun kind te behandelen.

Controle:

Volgens een vast schema wordt er door de luizenmoeders gecontroleerd. Dit houdt in dat zij op ongeveer 7 controles per schooljaar komen.

Als er sprake is van hoofdluis wordt er na behandeling extra na 3 (bij de betreffende leerling) en na ongeveer 14 (bij de hele groep) dagen gecontroleerd. Bij controle kan het zijn dat vlechten e.d. los gemaakt worden en dat er een eenvoudige staart voor terugkomt.

Indien nodig kunnen de ouders of de school advies inwinnen bij de GGD.

Aanspreken:

Nooit de kinderen aanspreken op hoofdluis.

Voorkomen:

Niet mogelijk. Iedereen kan het krijgen.

Hoofdluizen brengen geen ziektes over. Ze gaan echter niet vanzelf weg. Ze kunnen niet vliegen of springen. Ze stappen over door contacten. Behandelen is noodzakelijk.

Luizen hebben de voorkeur voor schoon gewassen hoofden.

Bij de apotheker of drogist zijn middelen verkrijgbaar. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het RIVM.

Taken ouders luizen controle:

  • Controle na elke vakantie en tussen de vakanties in
  • Lijst bijhouden (door coordinatoren)
  • Bij constatering van luizen en/of neten leerkracht waarschuwen

Taken leerkracht:

  • Telefoneren en brief meegeven aan bron
  • Brief meegeven aan rest van de groep (brief aanwezigheid hoofdluis)