Gebedsgroep

Als ouders hebben we bewust gekozen voor een school met een christelijke identiteit. In deze tijd komt er veel op de kinderen af, zowel in positieve als in negatieve zin. Door te bidden voor de kinderen, de leerkrachten en het schoolbestuur willen we hen ondersteunen om mee te bouwen aan een positief, goed, christelijk leer- en leefklimaat.

Wie zijn wij?

De gebedsgroep bestaat uit een aantal ouders die één keer per week bij elkaar komt. We bidden voor de school, de leerkrachten, voor kinderen die ziek zijn, we danken voor geboortes, vieringen, schoolactiviteiten etc. Eigenlijk alles wat met school te maken heeft, komt aan bod. Ook staat er elke week een groep van school centraal als ‘groep van de week’. De leerkracht van deze groep bespreekt met de kinderen dat er gebeden gaat worden voor hun groep en verzamelt samen met de kinderen punten waar zij voor willen danken en bidden.

We gaan uiteraard vertrouwelijk om met alle zaken die in onze gebedsgroep besproken worden.

Op dit moment bestaat de gebedsgroep uit de volgende ouders:

  • Marieke Goudriaan
  • Jolanda van den Hoek
  • Gerdine van Horssen
  • Caren Offringa
  • Inge Prins
  • Loes Slager
  • Inge Verhoef
  • Lumi van Zandbergen-Bruggekamp

Waar kunt u ons vinden


Contact

Heb je wel gebedspunten, maar lukt het niet om aanwezig te zijn bij de gebedsgroep, geef ze dan door via telefoon of email gebedsgroep@beatrixschool.nlEr zal vertrouwelijk mee worden omgegaan.

Je bent van harte welkom!