Uw kind aanmelden

Nieuwe leerlingen

ls uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Scholen willen graag zo vroeg mogelijk weten op hoeveel kinderen ze kunnen rekenen en daarom is het handig om niet te lang te wachten met de aanmelding. Als richtlijn kunt u aanhouden: uiterlijk een half jaar voor de 4e verjaardag, maar eerder is voor ons plezieriger.

Wanneer u voor onze school kiest, krijgt u te maken met een aanmeldingsprocedure. Deze procedure gaat als volgt:

Ouders met reeds een kind op school

U kunt bij de directeur of bij de administratief medewerkster een aanmeldingsformulier ophalen en dit na invulling ook weer bij hen inleveren. Na inlevering is uw kind geplaatst.

Nieuwe ouders

Nieuwe ouders krijgen altijd eerst een kennismakingsgesprek met de directeur of onderbouwcoördinator en een rondleiding door de school. Tijdens het gesprek wordt kort iets verteld over de school en ontvangt u een welkomstboekje en het aanmeldingsformulier, waarna u kunt besluiten of de school bij uw ideeën en wensen past. Zodra u voor de school kiest, levert u het formulier in en uw kind is dan automatisch geplaatst op de aanmeldingslijst. In principe kan uw kind dan ook daadwerkelijk de eerste dag na de 4e verjaardag beginnen. Vanaf mei kan er, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, soms gekozen worden voor plaatsing na de zomervakantie. Kinderen die in december 4 jaar worden, starten in principe pas na de kerstvakantie.

Overstap van een andere school

Kinderen die van een andere school naar onze school komen worden altijd voor de toelating gescreend door één van onze intern begeleidsters. Voor een kennismakingsgesprek kunt u een afspraak maken met de directeur.